Jacob Aalls gate 3B

 

Tiltakshaver: Realplan AS
Adresse: Jacob Aalls gate 3, Oslo
Størrelse: 550 m² BRA bolig, 1445 m² felles gårdsrom
Status: Planforslag til politisk behandling

 

Regulering og utvikling av infill- leilighetsprojekt i et gårdsrom på Majorstua. Prosjektet består av 8 leiligheter  som bygges opp mot en sydvendt gavlvegg inne i gårdsrommet. Bygningskroppen har tilnærmet samme fotavtrykk som eksisterende garasjeplasser som forutsettes revet. Omreguleringen innebærer opparbeiding av et felles bilfritt gårdsrom

 

 

 

 

Category

Bolig proff, Byutvikling og regulering