Meinich | Hofgaards gate 27
22412
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22412,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Hofgaards gate 27

2. GANGS VEDTAK i FORMANNSKAPET AV PLANFORSLAG OG UTBYGGINGSAVTALE

113/265 ms. fl Detaljregulering for Hofgaards gate 27 m. fl.

 

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Risto Eiendom AS

Meinich Arkitekter AS er utførende konsulent for planleggingen.

 

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse. Næringsbebyggelsen på området planlegges revet og erstattet av boligbebyggelse i 3-5 etasjer, med parkering i p-kjeller. Engene 105 og 107 vil også bli vurdert revet.

 

Vedtak i Formannskapet den 27.08.19

 

  1. Forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., med plankart, datert 19.06.2019 og bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av plan og bygningsloven §12-12.

 

  1. Dersom Statens Vegvesen ikke kan akseptere den foreslåtte løsningen, gis Rådmannen fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven §5-6 slik at innsigelsen kan avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret.

 

Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. , 2.gangsbehandling, vedtak av plan

 

Saksprotokoll BYDRIFT, 27082019, Sak 107_19, Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. , 2.gangsbehandling, vedtak av plan

 

Saksprotokoll BYDRIFT, 27082019, Sak 108_19, 113_265 mfl Hofgaardsgate 27 mfl utbyggingsavtale

 

V1_plankart_19.06.27

 

V2_Bestemmelser_31.07.2019

 

V3_31.07.19 Planbeskrivelse

 

V4_Illustrasjonsplan_19.07.30

Category

KUNNGJØRINGER