Henrik Mordal Meyer

PARTNER / LEDER FOR KOMMUNIKASJON OG MARKED

Master of Architecture, Bachelor of Science
Arkitekt MNAL og RIBA II

Henrik er utdannet Master of Architecture ved The Welsh School of Architecture, Cardiff University, med eksamen i 2013. Han gjennomførte ett års praksis hos oss underveis i studiene, og etter halvannet år i Tromsø kom han tilbake til oss før årsskiftet 2014/15.

Henrik har særlig erfaring innen analyser, mulighetsstudier og strategisk håndtering av myndighetsprosesser i mange skalaer. Prosjektene spenner gjerne fra langsiktige by- og reguleringsplanprosjekter, via bolig og forretningsprosjekter (gjerne i kombinasjon) ned til linjelekre ene- og fritidsboliger. I bunnen ligger interessen for «stedstilpasset utvikling», og en pragmatisk tilnærming til å få mange forskjellige samfunnsinteresser til å møtes. I tillegg har han alltid vært opptatt av lekre linjer, og har flere elegante eneboliger på tegnebrettet. Han har også en stor bilinteresse, og har jobbet med flere av våre merkevareprosjekter innen bil.

Når Henrik skal koble av fra «det urbane» finner han gjerne veien til naturen, enten med ski, sykkel, kajakk eller fotoapparatet.

Direktenummer: 22 54 24 08
Mobiltelefon: 984 38 617
E-post: henrik.meyer@nullmeinich.no

Category

Arkitekt, Partner