Fjerdingby sentrum trinn II

 

Tiltakshaver: Rælingen kommune
Adresse: Fjerdingby


Vi ble sammen med Hadrian Eiendom AS engasjert av kommunen for å utarbeide en mulighetsstudie for utvikling av en rekke eiendommer i kommunesenteret Fjerdingby der kommunen er største grunneier. Det er utviklet et byplangrep som skal skape godt bomiljø, en levende bystruktur, tilrettelegge for lokalt næringsliv, koble egnede samfunnsnyttige funksjoner og stake ut en bærekraftig retning for den videre utviklingen av Fjerdingby sentrum. Samtidig skal det generere et størst mulig inntektspotensial ved avhending.