Erik Søhoel

PARTNER / FAGLIG LEDER

Siv. ark. MNAL

Erik Søhoel er utdannet som sivilarkitekt ved AHO i 1997. Han er medeier og partner og overtok fra 1. januar 2021 rollen som faglig leder. Lang erfaring med kunder, myndigheter og prosjekter ligger bak råd om veivalg og prioritering. Jobber innenfor alle kontorets forretningsområder men har særlig erfaring med gjennomføring av private boligprosjekter som krever høy grad av «skreddersøm».

Han sitter i ledergruppen sammen med Are, Ellen og Henrik og har ansvar for kompetanseforvaltning og faglig utvikling og hos Meinich Arkitekter.

Mobiltelefon: 932 27 249
Direktenummer: 22 54 24 05
E-post: erik.sohoel@nullmeinich.no

Category

Arkitekt, Partner