Enebolig Hosleveien

 

Tiltakshaver: Familien Røv Schonhowd
Adresse: Hosleveien 30, Bærum
Status: Under bygging

 

Om-, til og påbygging av eksisterende enebolig i en etasje fra 70-tallet. Det heises på treelementer fra Elementbygg AS, som skal utgjøre en ny andre etasje og garasje. Oppgraderingen utgjør et betydelig energiøkonomisk løft samtidig som klimaavtrykket til de nye konstruksjonene begrenses gjennom bruken av treelementene. Prosjektets er plassert inn mot en grønn åsrygg, og passer seg diskret inn blant vegetasjonen gjennom mørke avdempede farger, naturfarget panel og tilrettelegging for klatreplanter. De eldre saltakshusene rundt får stå frem. Hovedvolumet følger også disse i form og format. Vinduene utføres som tydelige definerte hull i fasaden, slik som tradisjonelle trehus, i stedet for sammenhengende vindusbånd og «figurer» som en del andre moderne hus har i dag. Vinduer og dører danner tydelige og ordnede rytmer i fasaden, og spilene tilbyr treornamentikk og skyggespill på samme måte som treprofiler og detaljer på de tradisjonelle husene i nærheten. Samtidig får huset sine egen tydelige karakter og eleganse opplevd på nært hold.

Category

Bolig privat