Byutvikling Solkilen

 

Konsept og illustrasjoner som grunnlag for detaljregulering av Kilen i Tønsberg. Prosjektet inneholder 20.000m2 handel, nye lokaler for bilforretning, samt ca 450 nye boliger fordelt på 5
kvartaler. Arbeidet gir grunnlag for del av reguleringsplan som utarbeides av Asplan VIAK.

 

Tiltakshaver: Solkilen AS
Adresse: Kilen, Tønsberg
Størrelse: 60.000 m2
Status: Innsendelse detaljregulering i 2013

 

 

 

Category

ark, Byutvikling og regulering