Byutvikling Solkilen

 

Tiltakshaver: Solkilen AS
Adresse: Kilen, Tønsberg
Størrelse: 60.000 m²
Status: Detaljregulering sendt inn i 2013

 

Konsept og illustrasjoner som grunnlag for detaljregulering av Kilen i Tønsberg. Prosjektet inneholder 20.000 m² handel, nye lokaler for bilforretning, samt ca. 450 nye boliger fordelt på 5
kvartaler. Arbeidet gir grunnlag for del av reguleringsplan som utarbeides av Asplan Viak AS.

Category

ark, Byutvikling og regulering