Boliger Ensjø

 

Tiltakshaver: M25 Industrier AS
Adresse: Malerhaugveien 25, Oslo
Størrelse: 145 Boliger
Status: Reguleringsforslag 2013

 

Reguleringsutkast utarbeidet for grunneier, utformet som 6 blokker i vifte form, for optimalisering av lys og gode utearealer.

Category

ark, Bolig proff, Byutvikling og regulering