Fellesområder Billingstadsletta 19

Vi gjorde en mulighetsstudie av eiendommen sammen med arkitektene, for å belyse potensiale til å bli et mer attraktivt bygg for leietakere. Ønsket var å bli mer synlig utad, et mer spennende bygg i nærområdet, samt å kunne tilby hyggelige fellesarealer.
Deler av fasaden er trukket ut i et nytt glasstilbygg, som gjør inngangspartier og midtre del av bygget godt synlig og samtidig gir gode områder både ute og inne. Tilbygget har for øvrig fått solcelleglass, som første i Norge. I 1 .etasje i midtre del har vi tegnet om arealene til kantine og treningsrom. Glassbygget er med på å gi lyse og fine arealer spesielt i kantinen.
Vi stod for prosjekteringen, alt av interiøret, gjennomføring og ferdigstillelse av dette prosjektet.

 

Tiltakshaver: Lilleberg Eiendom

Adresse: Billingstadsletta 19

Størrelse: 350 m²

Ferdig: 2018

 

 

Fotograf: Finn Ståle Felberg

Category

int. ark., Kontor