Are Meinich

FAGLIG LEDER, PARTNER

Siv. ark. MNAL, Bed. øk. BI

 

Are er sivilarkitekt fra NTNU (NTH) i Trondheim i 1986, og bedriftsøkonom fra BI i 1991.

Are Meinich overtok fra 1. aug. 2009 som faglig leder og styreformann, etter 15 år som daglig leder. Han arbeider mest i innlednings-fasen. Lang erfaring med kunder, myndigheter og prosjekter ligger bak råd om veivalg og prioritering.  Arbeidet spenner fra planprosesser til design-konsepter. Han har ansvar for kvalitetsystem og kompetanse.

 

Mobiltelefon: 920 30 222
Direktenummer: 22 54 24 22
E-post: are@nullmeinich.no

 

 

Tilbake
Category

Arkitekt, Partner