Are Meinich

DAGLIG LEDER, PARTNER

Siv. ark. MNAL, Bed. øk. BI

Are er sivilarkitekt fra NTNU (NTH) i Trondheim i 1986, og bedriftsøkonom fra BI i 1991.

Han overtok fra 1. januar 2021 igjen som daglig leder, etter 12 år som faglig leder og styreleder. Are arbeider mest i innlednings-fasen. Lang erfaring med kunder, myndigheter og prosjekter ligger bak råd om veivalg og prioritering. Arbeidet spenner fra planprosesser til design-konsepter. Boligprosjekter, konsept- og områdeutvikling er nok favorittoppgavene om han får velg fritt.

Han sitter i ledergruppen sammen med Ellen, Kristine og Erik, og har ansvar for økonomi, resursfordeling, overordnet koordinering og ledelse.

Mobiltelefon: 920 30 222
Direktenummer: 22 54 24 22
E-post: are@nullmeinich.no

Category

Arkitekt, Partner