SOLKILEN HAGE

Tiltakshaver: Solkilen AS Adresse: Solkilen, Tønsberg Størrelse: 131 leiligheter fordelt på ca. 10 000 m2 BRA Status: Skisseprosjekt Solkilen var et industriområde to kilometer øst for...

Read More

HAUGERUD SENTER

Tiltakshaver: Enøk Consult AS Adresse: Haugerudsenteret 1 Størrelse: 18000 m2 Status: reguleringsplan under arbeid Forslagstiller ønsker å omregulere Haugerud senter ved å legge til rette for økt...

Read More

BOLIGER VED MJØSA

Størrelse: 73 leiligheter, 5023 m² BRA-s Status: Parallelloppdrag 2021 På en tomt med utsikt over Mjøsa utarbeidet vi en forslag til 73 boliger. Konseptet baserte...

Read More

Golfstubben

Tiltakshaver: Voksen Festetomter AS Adresse: Golfstubben 2-4, Oslo Status: regulering under arbeid På vegne av tiltakshaver er vi i gang med å omregulere Golfstubben 2-4, tomter...

Read More

Holmlia Senter

  Tiltakshaver: OBOS Forretningsbygg Adresse: Holmlia senter vei 11 Størrelse: ca. 16 000 m² BRA forretning og kontor + ca. 9000 m² BRA parkering og teknisk...

Read More

BREDTVETVEIEN 2B

Tiltakshaver: Bredtvetveien 2B AS Adresse: Bredtvetveien 2B Størrelse: 3228 m² BTA Status: Regulering under arbeid Nytt bygg for kriminalomsorgen. Deres visjon er «straff som endrer», med fokus...

Read More

LILLEVANNSVEIEN 72, OSLO

  Tiltakshaver: Lillevannsveien 72 AS Adresse: Lillevannsveien 72, Voksenåsen, Oslo Størrelse: 19 rekke- og tomannsboliger Status: Reguleringsplan vedtatt   På en kolle med vidstrakt utsyn og mellom storslagne furutrær...

Read More

Eckbobanen

Tiltakshaver: Idrettsforeningen Ready Adresse: Holmenkollveien 43-45 Status: Under bygging. Ny flerbruksbane med tilhørende klubbhus for Idrettsforeningen Ready. Under banen blir det stor, flott dagligvareforretning, samt et...

Read More

Pottemakerveien

Tiltakshaver: Selvaag bolig Adresse: Pottemakerveien 8-14 Størrelse: ca 19.800 m2 BRA Mulighetsstudie for boligutvikling på Rødtvet i forbindelse med kommunens utarbeidelse av Planprogram med VPOR for...

Read More

Moerveien 7, Ås

Tiltakshaver: Maya Eiendom AS, Bakke AS Adresse: Moerveien 7, Ås Status: Parallelloppdrag 2021 Parallelloppdrag om boligutvikling i et helt kvartal i Moerveien i Ås sentrum. Tomta...

Read More