BREDTVETVEIEN 2B

Tiltakshaver: Bredtvetveien 2B AS Adresse: Bredtvetveien 2B Størrelse: 3228 m² BTA Status: Regulering under arbeid Nytt bygg for kriminalomsorgen. Deres visjon er «straff som endrer», med fokus...

Read More

Eckbobanen

Tiltakshaver: Idrettsforeningen Ready Adresse: Holmenkollveien 43-45 Status: Under bygging. Ny flerbruksbane med tilhørende klubbhus for Idrettsforeningen Ready. Under banen blir det stor, flott dagligvareforretning, samt et...

Read More

Skogfinsk Museum

  Tiltakshaver: Norsk Skogfinsk Museum Adresse: Svullrya, Grue Finnskog Størrelse: 1 600 m2 Status: Åpen arkitektkonkurranse 2017   Konkurranseprosjekt for nytt Norsk Skogfinsk Museum i samarbeid med Sparch Architects. Museet...

Read More

Kunstsilo, Kristiansand

  Adresse: Kristiansand Størrelse: 11 790 m² BRA Status: Åpen konkurranse, 2016. Innkjøp   Konkurranseprosjekt for nytt museum i Kristiansand i samarbeid med Sparch Architects. Siloen transformeres til...

Read More

Fiskehallen

  Adresse: Akershusstranda 23, Oslo Status: Idekonkurranse 2015 Konkurranseforslag til nytt Sjømatssenter - et anlegg som skulle spre begeistring, tiltrekke seg publikum, formidle informasjon om sjømatprodukter...

Read More

Mortensrud Barnehage

  Tiltakshaver: Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS Adresse: Helga Vaneks vei 3H, Oslo Størrelse: 700 m² Status: Ferdigstilt 2015   Nybygg tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk med verkstedrom og gymsal i tillegg til...

Read More

NORDSTRAND KIRKE

  Tiltakshaver: Nordstrand menighet og Kirkelig Fellesråd Totalentreprenør: Klima og Bygg AS Adresse: Ekebergveien 236, Oslo Størrelse: 990 m² målbart areal Status: Ferdigstilt august 2015   Kirken ble for liten,...

Read More

NEDRE VOLLGATE 4

  Tiltakshaver: Havinvest AS Adresse: Havinvest AS Status: Fasaderehabilitering av kontorbygg   Stripping, innvendig rehabilitering og ombygging av kontorbygg for nye leietagere, samt kobling med nabogård. Prosjektering av...

Read More

SLEMDALSVEIEN 70

  Tiltakshaver: E. Storm og F. M. Myhre. Totalentreprenør: OKK Entreprenør AS Adresse: Slemdalsveien 70, Oslo Størrelse: 5000 m² Status: Ferdigstilt 2013   Nybygg etter brann. Kontorer og forretninger med underliggende garasjekjeller. Bygget er...

Read More

RÅDSTUA, NITTEDAL

  Tiltakshaver: Nittedal Utvikling AS, Profier Adresse: Moveien, Mo sentrum, Nittedal Størrelse: 4.500 m² Status: Ferdigstilt 2000   Nytt kontorbygg ved siden av Nittedal Rådhus med brannstasjon, lensmann, ambulansetjeneste...

Read More