Haugerud Senter

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING – HAUGERUD SENTER, OSLO KOMMUNE, BYDEL ALNA   Forslagstiller ønsker å omregulere Haugerud senter ved å legge til rette for...

Read More

Haakon den godes gate 14

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO 39/91 Detaljregulering for Haakon den godes gate 14     I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart...

Read More