Holmboes gate 8

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Holmboes gate 8/ Majorstuveien 5B, gbnr. 214/116 samt deler av 214/188 og 214/189, Oslo kommune   På vegne...

Read More

Leiraveien 15-17

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, høring av planprogram og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale for Leiraveien 15-17 i Lillestrøm kommune. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid...

Read More

Haakon den godes gate 14

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING I OSLO 39/91 Detaljregulering for Haakon den godes gate 14     I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart...

Read More