Killingen

Killingen (øy), gbnr.6/9 - Oslo Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Bydel: Frogner Kunngjøring fra 28.05.24 Frist for uttalelse 20.06.24 Kongelig Norsk Seilforening ønsker å detaljregulere eksisterende...

Read More

HØGDAVEIEN 1

HØGDAVEIEN 1 Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Høgdaveien 1, gbnr. 27/70 m.fl., Vestby kommune   På vegne av forslagstiller Eiendomsinvest AS, varsles det om...

Read More

Solbråveien 20-26

Varsle om oppstart av arbeid med en mindre endring av reguleringsplan Vestre Asker skog, GNR.3, BNR.102 m.fl., samt deler av GBNR.2/8 og Del...

Read More

Golfstubben & Bjerkebakken

Golfstubben 2-4, 1-3-5-9 og Bjerkebakken 78A-E. Varsle om oppstart av arbeid med reguleringsplan Golfstubben 2-4, 1-3-5-9 og Bjerkebakken 78A-E.   På vegne av forslagstiller Voksen festetomter...

Read More

Holmboes gate 8

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan Holmboes gate 8/ Majorstuveien 5B, gbnr. 214/116 samt deler av 214/188 og 214/189, Oslo kommune   På vegne...

Read More

Leiraveien 15-17

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, høring av planprogram og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale for Leiraveien 15-17 i Lillestrøm kommune. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid...

Read More