Golfstubben

Tiltakshaver: Voksen Festetomter AS Adresse: Golfstubben 2-4, Oslo Status: regulering under arbeid På vegne av tiltakshaver er vi i gang med å omregulere Golfstubben 2-4, tomter...

Read More