SOLKILEN HAGE

Tiltakshaver: Solkilen AS Adresse: Solkilen, Tønsberg Størrelse: 131 leiligheter fordelt på ca. 10 000 m2 BRA Status: Skisseprosjekt Solkilen var et industriområde to kilometer øst for...

Read More

HAUGERUD SENTER

Tiltakshaver: Enøk Consult AS Adresse: Haugerudsenteret 1 Størrelse: 18000 m2 Status: reguleringsplan under arbeid Forslagstiller ønsker å omregulere Haugerud senter ved å legge til rette for økt...

Read More

BOLIGER VED MJØSA

Størrelse: 73 leiligheter, 5023 m² BRA-s Status: Parallelloppdrag 2021 På en tomt med utsikt over Mjøsa utarbeidet vi en forslag til 73 boliger. Konseptet baserte...

Read More

Golfstubben

Tiltakshaver: Voksen Festetomter AS Adresse: Golfstubben 2-4, Oslo Status: regulering under arbeid På vegne av tiltakshaver er vi i gang med å omregulere Golfstubben 2-4, tomter...

Read More

Holmboes gate 8

Tiltakshaver: Majorstuveien 5B AS Adresse: Holmboes gate 8 Størrelse: Nytt leilighetsbygg på totalt 2.990 m2 BRA og 39 leiligheter. I tillegg er det garasje og...

Read More

LILLEVANNSVEIEN 72, OSLO

  Tiltakshaver: Lillevannsveien 72 AS Adresse: Lillevannsveien 72, Voksenåsen, Oslo Størrelse: 19 rekke- og tomannsboliger Status: Reguleringsplan vedtatt   På en kolle med vidstrakt utsyn og mellom storslagne furutrær...

Read More

Oberst Angells vei, Holmenkollen

  Tiltakshaver: Ulnica AS Adresse: Oberst Angells vei, Oslo Størrelse: ca. 2300 m² BRA inkludert p-kjeller. Status: Rammetillatelse 2022   Vi har gjort en studie på et boligområde med...

Read More