BREDTVETVEIEN 2B

Tiltakshaver: Bredtvetveien 2B AS Adresse: Bredtvetveien 2B Størrelse: 3228 m² BTA Status: Rammesøkt Nytt bygg for kriminalomsorgen. Deres visjon er «straff som endrer», med fokus på verdiene...

Read More

Holmboes gate 8

Tiltakshaver: Majorstuveien 5B AS Adresse: Holmboes gate 8 Størrelse: Nytt leilighetsbygg på totalt 2.990 m2 BRA og 39 leiligheter. I tillegg er det garasje og...

Read More

Hofgaarden

Tiltakshaver: Stor-Oslo Eiendom AS Adresse: Hofgaards gate 22-27 Størrelse: 6000 m2 BRA Status: rammesøkt I samarbeid med Stor-Oslo Eiendom AS har vi rammesøkt tre leilighetsbygg med totalt...

Read More

Eckbobanen

Tiltakshaver: Idrettsforeningen Ready Adresse: Holmenkollveien 43-45 Status: Rammetillatelse. Planlagt byggestart 2023. Ny bane for Idrettsforeningen Ready, i kombinasjon med med dagligvareforretning under banen....

Read More

Enebolig Bærum

Tiltakshaver: privat Adresse: Bærum Status: under oppføring Boligen ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser i forlengelsen av et eksisterende gårdsmiljø. Bygget innpasser seg ved å være...

Read More

Møller bil Jessheim

Tiltakshaver: Viridis Gardermoen AS Adresse: Vilbergveien Vest næringsfelt, Gardermoen, Ullensaker kommune Størrelse: ca 14000 m² Status: Søknad om rammetillatelse/anbud. Forventet oppstart høsten 2022   Detaljregulering, rammesøknad og detaljprosjektering...

Read More

Enebolig i Asker

Tiltakshaver: privat Adresse: Asker Status: under bygging Eneboligen er en utvidelse og ombygging av et eksisterende familiehus i Asker. Det er et ambisiøst prosjekt, som videreutvikler eiendommen...

Read More

Pottemakerveien

Tiltakshaver: Selvaag bolig Adresse: Pottemakerveien 8-14 Størrelse: ca 19.800 m2 BRA Mulighetsstudie for boligutvikling på Rødtvet i forbindelse med kommunens utarbeidelse av Planprogram med VPOR for...

Read More

Enebolig Hosleveien

  Tiltakshaver: Familien Røv Schonhowd Adresse: Hosleveien 30, Bærum Status: Under bygging   Om-, til og påbygging av eksisterende enebolig i en etasje fra 70-tallet. Det heises på...

Read More

Moerveien 7, Ås

Tiltakshaver: Maya Eiendom AS, Bakke AS Adresse: Moerveien 7, Ås Status: Parallelloppdrag 2021 Parallelloppdrag om boligutvikling i et helt kvartal i Moerveien i Ås sentrum. Tomta...

Read More