Therese Bruun

Seniorrådgiver / Jurist   Therese er utdannet jurist fra UIO i 2002, og har 14 års erfaring innenfor eiendomsrett både fra offentlig og privat virksomhet. Therese har...

Zahra Farzamnia

 Master i Arkitektur   Zahra er utdannet arkitekt i 2003 fra Iran og flyttet til Norge i 2007. Hun har jobbet ved flere ulike arkitektkontor...

Christine Eng

SAKSBEHANDLER Sivilarkitekt MNAL   Christine liker å få det beste ut av eksisterende bygningsmasser og har erfaring fra store rehabiliteringsprosjekter hvor bevaringshensyn må ivaretas. Hun har...

Kristine Frøshaug

SAKSBEHANDLER Sivilarkitekt MNAL   Utdannelse: 2019 Prosjekteringsledelse, NTNU, Trondheim 2014 - 2016 Master of Arts in Architecture, NTNU, Trondheim 2011 - 2014  Bachelor of Arts in Architecture, University of...

Tomasz Estkowski

SAKSBEHANDLER Dr. Ing. arkitekt, Arkitekt MNAL   Tomasz har tung arkitekturfaglig utdannelse, som kulminerte med doktorgrad ved AHO i 2014. Han fikk sin mastergrad ved Teknisk Universitet...

Henrik Mordal Meyer

ARKITEKT & SAKSBEHANDLER Master of Architecture, Bachelor of Science, Arkitekt MNAL og RIBA II   Henrik er utdannet Master of Architecture ved The Welsh School of Architecture,...

Kristian Fodstad

DAGLIG LEDER, PARTNER Siv. arkitekt   Han er uteksaminert i 1995 med B.arch. fra University of Idaho, USA. Kristian overtok som daglig leder 1. august 2009 etter...

Erik Søhoel

PARTNER   Siv.ark MNAL   Erik Søhoel er utdannet som sivilarkitekt ved AHO i 1997.   Mobiltelefon: 932 27 249 Direktenummer: 22 54 24 05 E-post: erik.sohoel@meinich.no     [qbutton size='' style='white' text='Tilbake' icon_pack='' fa_icon=''...

Richard Thorbjørnsen

SAKSBEHANDLER Sivilarkitekt MNAL   Utdannet som sivilarkitekt ved Bergen arkitektskole 2005.   Direktenummer: 22 54 24 28 Mobiltelefon: 913 44 252 E-post: richard.thorbjornsen@meinich.no     [qbutton size='' style='white' text='Tilbake' icon_pack='' fa_icon='' fe_icon='' icon_color='' link='https://www.meinich.no/m-arkitekter/ansatte-2/'...

Reidun Moen

Master i arkitektur MNAL   Reidun Moen har en master i arkitektur fra NTNU 2010.   Direktenummer: 22 54 24 07 Mobiltelefon: 415 56 320 E-post: reidun.moen@meinich.no ...