«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Meinich Inne AS arbeider mest for bedrifter, privatpersoner og eiendomsutviklere. Noen av oppdragsgiverne:

• Betonmast AS
• Byggforvaltning
• Canica AS
• Dermanor
• Diakonhjemmet sykehus
• Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus
• Enøk Konsult AS
• Frogner boligeiedom
• FPC Finnvold Prosjekt
• Hav Invest group
• Kirkelig fellesråd i Bærum
• Komplett Services AS
• Lilleberg Eiendom as
• Munkenes Forvaltning AS
• Norgesgruppen Eiendom AS
• Obos

• Ove Skår AS
• Pecunia AS
• Polyar Management
• Privatpersoner
• Profier AS
• Rutheim AS
• Salma brands as
• Scala property
• Slemdalsveien 70 AS
• Sparebank 1 Oslo Akershus
• Sykehuset Østfold
• Svenska kyrkan
• Sweco Norge AS, AVD. Ski
• Tress Eiendom
• Ullern Alle Holding AS
• Aase byggadministrasjon