«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Kontoret arbeider etter den filosofi at prosjekter skapes gjennom tre faser; kunnskapsbygging(viten), kreativ prosess(vett) og gjennomføring(vilje).

Dette er nedfelt gjennom kontorets mantra: Viten, Vett og Vilje.
Vi går på jobb hver dag for å søke etter geniale løsninger.
Vi ønsker å fremstå som profesjonelle, kunnskapsrike, reflekterende og inspirerende.