«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Vi arbeider hver dag, i søken etter å levere geniale løsninger, basert på teknisk og kreativ kompetanse. Vår metode bygger på Meinichs egen verdibaserte filosofi: «Viten, vett og Vilje.»
Prosjekter skapes gjennom tre viktige faser tilpasset kunden og prosjektets omfang; kunnskapsbygging, prosjektering og gjennomføring.
Vi avklarer prosjektets rammer, skaffer oss relevant kunnskap og brukerbehov før vi tar fatt på våre oppgaver. Metodeverktøyet «USEtool, evaluering av brukskvalitet» er man godt kjent med og benyttes gjerne som metode opp mot brukerne i denne fasen.
Vi skisser og utvikler konsepter, bl.a. gjennom kreative prosesser, og fører den til realiserbare prosjekter, i god dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen.
Vi bistår til siste fase og gjennomfører.

Våre mål er:
• Fokus på kunnskap, kreativitet og gjennomføring
• Synliggjøre ønsker, ideer og behov
• Vektlegge helhetlige, attraktive og unike løsninger for form og funksjon i rom
• Tilstrebe godt samspill med oppdragsgiver
• Tilrettelegge for miljøvennlig prosjektering