«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Vårt fokus er kunnskap, kreativitet og gjennomføring.

Vi synligjør kundens ønsker, ideer og behov.

Vi vektlegger helhetlige, attraktive og unike løsninger av rom, form og funksjon.

Vi tilstreber godt samspill med oppdragsgiver.

Vi tilrettelegger også for miljøvennlig prosjektering.