«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Vår kjernekompetanse finner du innen områdene kontor, forretning og bolig. Vi har også lang erfaring med andre prosjekter som hytter, kirkebygg og møbel- og spesialdesign.

Vi følger prosjekter fra første skisse til ferdigstillelse, men kan også bistå i alle faser av prosessen. Vår erfaring spenner fra arealplanlegging av bygg i forskjellig størrelse, via byggeprosjekter, konseptutvikling og design av enkelt elementer. I de senere årene har vi opparbeidet oss en spisskompetanse innen arbeidsplassutvikling og arbeidsplassutforming.

Vi vektlegger faglig- og personlig utvikling, og holder oss oppdatert innen vårt fag, gjennom nødvendig kursing og studieturer. Det tette samarbeidet med bygningsarkitektene i Meinich AS, bidrar til verdifull kompetanseutveksling på tvers av disiplinene og sørger for helhetlig kvalitet i alle ledd av leveransen.

Arealplanlegging
For å få et best mulig prosjekt for alle parter, er det vesentlig med vurdering og analyse av byggets geometri og dets muligheter, registrering og evaluering av brukskvalitet, kartlegging av brukerbehov og adferd. Samlet kunnskap gir oss indikasjon på de løsninger som er best for bygg, eier, forvalter og bruker. (sett opp mot bruk og arealeffektivitet)

Konseptutvikling
Vi hos M.Inne har bred kompetanse og god erfaring med konseptutvikling og identitetsbygging, både som enkeltprosjekter, og for bedrifter som varemerke med flere lokalisasjoner.

Møbel- og spesialdesign
M.Inne har lang erfaring med design av møbler, inventar og spesialdesign til alle mulig type prosjekter innenfor kompetanseområdene. Alt fra frittstående stillerom, resepsjonsdisker og spesialdesign av listverk.