«MEINICH INNE SIN VIKTIGSTE OPPGAVE ER SAMSPILL MED OPPDRAGSGIVER, FORSTÅ ØNSKER OG BEHOV, OG GI INSPIRERENDE OG GODE ROM»

Våre kompetanseområder er boligprivat og boligproff, kontor og forretning.

Vi har bred erfaring med prosjektering, planløsning og innredning av store og små boligprosjekter, kontorer og næringsbygg. Vi jobber med både nybygg, påbygg/tilbygg og rehabilitering. Av andre oppgaver har vi god erfaring med kirkebygg, hytter og skoler. Vi gjør også konseptutvikling og utformer prospekter.

I tillegg designer vi et bredt spekter av fast og løs innredning, det kan være tilknyttet prosjekter eller som egne produkter. Alt i fra små detaljer som profil på listverk, til større elementer som resepsjonsdisker, spisebord  og innebygde hyller.

Vi har veldig god erfaring med å følge prosjekter fra første skisse til ferdigstillelse av prosjekt, men vi kan også komme inn midt i en prosess og utføre isolerte oppgaver.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innen vårt fag, legger vekt på faglig og personlig utvikling, og tar nødvendige kurs.

Det tette samarbeidet med arkitektene verdsetter vi høyt, og vi innhenter ekspertise fra dem hva gjelder byggesak, bygg-detaljer etc. ved behov.

Vi er utdannet til bachelor og masternivå, i Norge og utlandet.