Meinich | Om oss
21546
page-template-default,page,page-id-21546,vcwb,vcwb-ver-2.12.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,vertical_menu_transparency,vertical_menu_transparency_on,content_with_no_min_height,select-theme-ver-2.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

«Meinich Inne sin viktigste oppgave er samspill med oppdragsgiver, forstå ønsker og behov, og gi inspirerende og gode rom»

Vi er et firma med 4 interiørarkitekter/møbeldesignere, og holder hus sammen med 20 arkitekter.

Meinich Inne AS ble etablert 01.01.2008 av, og eies av Meinich arkitekter AS og Kaja Rishovd (daglig leder).

Vi tar på oss oppdrag innenfor hele det interiørarkitekturfaglige området.

Våre kompetanseområder er bolig, kontor og forretning. Vi utfører også andre oppgaver, for eksempel innenfor kirkebygg og møbeldesign.

Oppdragsgivere er eiendomsselskap, utviklere, bedrifter, eiendomsmeglere og privatpersoner.

 

 

Meinich Inne (2) stor fil

 

 

Du engasjerer oss etter behov, det kan være fra en enkelt skisse til utvikling av et større bygg.

Vi liker allikevel best at arbeidet har et omfang som gjør at vi kan utgjøre en forskjell.

Hvordan bestemmer du:

 

  • Vi kan arbeide etter medgått tid, etter gjeldende timepris.
  • Vi gir gjerne fast pris når arbeidet er avgrenset og definert.
  • Vi gir gjerne et punktvis tilbud, hvor kunden velger omfanget.

 

Ta gjerne en uformell kontakt på:

kaja.rishovd@nullmeinich.no

 

Meinich Inne (7)

Vårt fokus er kunnskap, kreativitet og gjennomføring.

Vi synligjør kundens ønsker, ideer og behov.

Vi vektlegger helhetlige, attraktive og unike løsninger av rom, form og funksjon.

Vi tilstreber godt samspill med oppdragsgiver.

Vi tilrettelegger også for miljøvennlig prosjektering.

 

 

Våre kompetanseområder er boligprivat og boligproff, kontor og forretning.

Vi har bred erfaring med prosjektering, planløsning og innredning av store og små boligprosjekter, kontorer og næringsbygg. Vi jobber med både nybygg, påbygg/tilbygg og rehabilitering. Av andre oppgaver har vi god erfaring med kirkebygg, hytter og skoler. Vi gjør også konseptutvikling og utformer prospekter.

I tillegg designer vi et bredt spekter av fast og løs innredning, det kan være tilknyttet prosjekter eller som egne produkter. Alt i fra små detaljer som profil på listverk, til større elementer som resepsjonsdisker, spisebord  og innebygde hyller.

Vi har veldig god erfaring med å følge prosjekter fra første skisse til ferdigstillelse av prosjekt, men vi kan også komme inn midt i en prosess og utføre isolerte oppgaver.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert innen vårt fag, legger vekt på faglig og personlig utvikling, og tar nødvendige kurs.

Det tette samarbeidet med arkitektene verdsetter vi høyt, og vi innhenter ekspertise fra dem hva gjelder byggesak, bygg-detaljer etc. ved behov.

Vi er utdannet til bachelor og masternivå, i Norge og utlandet.

 

 

Meinich Inne (8)

Kontoret arbeider etter den filosofi at prosjekter skapes gjennom tre faser; kunnskapsbygging(viten), kreativ prosess(vett) og gjennomføring(vilje).

Dette er nedfelt gjennom kontorets mantra: Viten, Vett og Vilje.
Vi går på jobb hver dag for å søke etter geniale løsninger.
Vi ønsker å fremstå som profesjonelle, kunnskapsrike, reflekterende og inspirerende.

 

 

 

 

Meinich Inne AS arbeider mest for bedrifter, privatpersoner og eiendomsutviklere. Noen av oppdragsgiverne:

• Avantor
• Byggutvikling Øst AS
• Bryn kirke
• Canica AS
• Centrica Energy AS
• Colliers International
• Dermanor
• Diakonhjemmet sykehus
• Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus
• Frogner boligeiedom
• Hav Invest group
• Lilleberg Eiendom as
• Norgesgruppen Eiendom AS
• Obos
• Ove Skår AS
• Otto Treider AS
• Pecunia AS
• Polyar Management
• Privatpersoner
• Profier AS
• Rutheim AS
• Rex bygg as
• Salma brands as
• Scala property
• Sick Norge
• Slemdalsveien 70 AS
• Sparebank 1 Oslo Akershus
• Sykehuset Østfold
• Svenska Margareta kyrkan
• Sweco Norge AS, AVD. Ski
• Ulnica
• Wahl Eiendom
• Østlandets blad
• Aase byggadministrasjon