Økt juridisk kompetanse!

Vår nye kollega Therese er jurist og har lang fartstid fra bl.a Plan- og bygningsetaten i Oslo. Der har hun tilegnet seg variert og høy kompetanse innenfor Plan- og bygningsrett. Hun har også erfaring fra problemstillinger i krysningspunktet mellom jus og politikk. Therese har en praktisk tilnærming til regelverket og er opptatt av å finne de gode løsningene. Hun skriver større reguleringssaker, og støtter oss ved å spisse reguleringsbestemmelser, søknader og dispensasjoner.
Vi styrker således det som lenge har vært et viktig område for oss; «Myndighetshåndtering». Therese er også direkte rådgiver for våre oppdragsgivere, både ved tolkninger, valg av løsninger, og konsekvensvurderinger i både reguleringsplaner og byggesaker.

Therese har allerede blitt en viktig faglig og sosial del av gjengen, og vi er glade for å ha henne på laget!