Planforslaget i Hofgaards gate 27 i Drammen

Vi jobber nå med flere små og store reguleringssaker. Det som gjør reguleringsarbeid givende er muligheten til å gi tilbake til byen og skape merverdi. Planforslaget i Hofgaards gate 27 i Drammen er et pågående prosjekt med ca. 65 boliger der dette er viktig. Forslaget legger til rette for ny konsentrert boligbebyggelse i sammenheng med omkringliggende trehus og kvartalsbebyggelse. Ny bebyggelse utgjør en «byreparasjon», og endrer en rotete situasjon til en helhetlig kvartalsløsning. Prosjektet har støyskjermet gårdsrom, gode bokvaliteter og en tidsmessig utforming. Reguleringsplanen er planlagt for innsendelse denne måneden.