SOLKILEN TØNSBERG

Ny bilforretning med verksted og dekklager for Gjermundsen Auto AS.

32 leiligheter med fantastisk beliggenhet, sørvest vendte terrasser og utsikt mot sjøen.

Søknad om rammetillatelse er innsendt februar 2017, byggestart i løpet av innværende år.